Регистрация

Регистрацията е безплатна. Регистрирайки се на сайта, Вие можете да:

- Сваляте безплатни материали
- Купувате материали от каталога
- Оценявате и коментирате продуктите
- Продавате свои материали и да печелите от тях

Регистрирайте се сега! Моля, попълнете всички полета на кирилица. След успешна регистрация ще получите потвърждение на посочения от Вас имейл.

Разпечатайте договора, попълнете данните си, подпишете го и го изпратете на имейл moneyforteachers@klett.bg или на Клет България, ул. Петър Делян 22, 1124 София. Ние ще се свържем с Вас.

Допълнително ще получите писмо с инструкции как да активиране регистрацията си.